Carat Tuning

22.06.2012 00:00

Takže vetkých vás chcem vidieť na Carate - najlepšia tuningová akcia v roku ! :)